Jak se chovat v národních parcích

Již od malička jste byli jistě vedeni ke správnému chování v přírodě. Avšak mnoho osob se i přesto chová velmi nezodpovědně ve vztahu k životnímu prostředí. A jak je to s chováním v národních parcích? Co se smí a co je naopak zakázáno? Výčet několika základních pravidel vám přináší tento článek.

Stanovená pravidla

Jedná-li se o národní parky, pro každý z nich jsou jasně stanovena pravidla. Tato jsou ukotvena v zákoně o ochraně přírody a jejich upřesnění je uvedeno v návštěvních řádech každé z oblastí.

Národní park versus chráněná krajinná oblast

Velkoplošná chráněná území v Česku se nazývají národní parky. Chráněná krajinná oblast je taktéž chráněné území, avšak spadá do nižšího stupně ochrany než národní parky.

Zákaz poškozování okolí

Poškozování přírodního prostředí, ať už skal, stromů či dalších rostlin je přísně zakázáno. Zákaz ničení se vztahuje také na informační tabule, značení, lavičky a další. Odnášení rostlin či dokonce živočichů je rovněž nepřípustné, jelikož národní park je místem, kde je přírodní prostředí jen minimálně narušeno.

Chůze jen po vyznačených stezkách

Na mnoha z takto chráněných oblastí se vyskytují nejen značení, ale také chodníčky. Vždy se zdržujte pouze na vyznačených stezkách! Svým nezodpovědným chováním můžete přivést do nebezpečí zde žijící živočichy, ale i sebe.

Zákaz kouření a táboření

Stejně jako v lesích tak i v národních parcích je zakázáno kouření a rozdělávání ohně. Navíc se zákaz vztahuje i na táboření. Shora jmenované je povoleno pouze na vyznačených ohništích či tábořištích.

Žádné odpadky

Svoje odpadky si rovněž odneste domů anebo je ukliďte do jednoho z odpadkových košů. Ačkoliv se může zdát, že například papírový kapesníček je rychle rozložitelný, opak je pravdou. Tento se rozkládá 2 – 4 týdny. A co teprve plastová láhev?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *